روز جهانی جهانگردی گرامی باد

روز جهانی جهانگردی گرامی باد

در سال 1970 بود که سازمان جهانی گردشگری روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری تصویب شد . هدف از گرامی داشت. از آن روز هرساله این روز توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد جشن گرفته می شود. هدف از گرامی داشت روز 27 سپتامبر، بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.

روز جهانی جهانگردی گرامی باد

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت