روز دامپزشکی گرامی باد

روز دامپزشکی گرامی باد

کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است

و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست…

روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه مبارک باد

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت