روز مادر مبارک

روز مادر مبارک

دل فدای مادر است

هر غنی آخر گدای مادر است

بی رضای مادر اجری در خور فرزند نیست

تا که جنت زیر پای مادر است

حقبرای مادر است

مرکز ریکاوری هارد امین پایتخت روز مادر و روز زن را تبریک عرض می نماید .

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت