روزپزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

روز پزشک مبارک

از گذشته رشته پزشکی با نام حکیم هزاره‌ها بوعلی سینا عجین شده است تا جایی که روز میلاد بوعلی را روز پزشک نامیده اند.

روز سپیدپوشانی که با تعهد و تخصص خود روزانه امیدهای بسیاری را در دل مردم روشن می کنند.

روز پزشک مبارک

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت