عید سعید قربان مبارک

عید قربان مبارک

عید قربان است یـا عیـد عنایـات خداست
عید عشق و عیـد ایثار و مناجات و دعاست
ذات حق با میهمـانانش گرفتـه جشن عیـد
مرکـز ایـن جشـن نورانـی بیابـان منـاست

 

مرکز ریکاوری هارد امین پایتخت عید قربان را تبریک عرض می نماید .

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت