هفته نیروی انتظامی گرامی باد

هفته نیروی انتظامی گرامی باد
هفته نیروی انتظامی بر بزرگ مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی، آنان که اندیشه ناب خود را با عشق و ارادت خالصانه به یکتای آفرینش برای خدمت به خلقش در آمیخته اند مبارک باد.

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت