کوتاه شده عبارت Redundant Array of Inexpensive Disks ميباشد و کار آن ايجاد يک واحد از مجموع چند هارد ديسک ميباشد. در واقع با قرار دادن چند هارد ديسک در کنار هم و پياده سازي RAID همه هارد ديسکهاي ما به يک واحد تبديل ميشوند و سيستم همه آنها را فقط به عنوان يک منبع واحد ميبيند که بسته به اينکه چه سطحي از RAID پياده سازي شده باشد ميتواند باعث افزايش کارايي و يا امنيت اطلاعات و يا تلفيقي از اين دو شود.

پياده سازي RAID همچون بسياري ديگر از تکنولوژي ها هم بصورت سخت افزاري و هم نرم افزاري امکان پذير است که مسلماً مدل سخت افزاري داراي سرعت و پايداري بيشتري است و مدل نرم افزاري فقط در شرايطي پيشنهاد ميشود که با کمبود امکانات و بودجه مواجه هستيم و يا اينکه قرار است بر روي يک سيستم پشتيبان و نه مادر پياده سازي شود. هميشه با اين مساله مخالف بوده ام که سيستمي را که در آن از تکنولوژي RAID استفاده نشده است را يک سرويس دهنده بنامم و به همين دليل هميشه سعي کردم مشتري را به پياده سازي حداقل، که همانا پياده سازي RAID به روش نرم افزاري است قانع کنم. خوشبختانه همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از سيستمها در بين مديران و صاحبان مشاغل و اهميت اطلاعات و حفظ آن براي اين گروه، هزينه پياده سازي RAID به کمک پيشرفت تکنولوژي روز به روز ارزانتر ميشود و هم اکنون با توسعه بيش از پيش اين تکنولوژي و کشيده شدن آن به دايره ديسکهاي با تکنولوژي ATA حتي شاهد درخواست پياده سازي اين تکنولوژي بر روي سيستمهاي روميزي هستيم! اما فارغ از اينکه RAID بصورت نرم افزاري و يا سخت افزاري پياده سازي ميشود و يا نياز ما استفاده از هارد ديسکهاي SCSI و يا ATA است.

بازیابی اطلاعات

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت