روز روستا و عشایر گرامی باد

روز روستا و عشایر گرامی باد

روز ۱۵ مهرماه به نام روزملی روستا و عشایر در تقویم رسمی کشور نامگذاری  شده است. روستائیان و عشایران عزیز سرتاسر ایران یکی از عوامل حفظ توان اقتصادی و پشتوانه استقلال سیاسی و امنیتی کشور می باشند. با توجه به این مهم این روز در تقویم ملی ثبت و گرامی داشته شده است.

این روز ملی بر تمامی سختکوشان عشایر و روستا گرامی باد.

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت