26 مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

26 مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

در میان کشورهای مشرق زمین، ایران، تنها کشوری بود که بیشترین اولویت را به تربیت بدنی و ورزش در نظام تعلیم و تربیت خود، می داد. یکی از کتاب های باستانی درباره ی ورزش چنین نوشته است: هدف از ورزش در ایران باستان، سلامت، شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت و مهم ترین آن، تربیت جوانان بود. تیراندازی، کوه نوردی، شمشیرزنی، دو، اسب دوانی، شترسواری، ارابه رانی، مشت زنی، شنا و کشتی، در این مرز و بوم رواج داشت. پارسیان، شکار و شکارگاه را آموزشگاه حقیقی جنگ می پنداشتند و جوانان پارسی در شکار، سحرخیزی، بردباری در راه رفتن و دوندگی و تیراندازی، آمادگی روحی و چابکی را فرامی گرفتند.
روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت