مراحل بازیابی اطلاعات هارد سوخته

بازیابی اطلاعات هارد سوخته

برای بازیابی اطلاعات هارد سوخته، ضروری است تشخیص درستی از علت سوختن هارد، داشته باشیم. سپس به رفع مشکل اقدام نماییم.

تشخیص قطعه سوخته

اولین و کلیدی ترین نکته در برگرداندن اطلاعات هارد سوخته، تشخیص قطعه سوخته در هارد های HDD یا SSD می باشد که در صورت تشخیص درست در بیشتر موارد ۷۰% مراحل صحیح ریکاوری طی شده است.

اصلاح یا

پس از تشخیص قطعه سوخته در برخی از موارد با تعویض صحیح قطعه، می توان بخش عمده مرحله اول را تکمیل و هارد دیسک یا حافظه نگهداری را آماده بهره برداری یا استفاده مجدد نمائید.

برآورد هزینه و رفع آسیب فیزیکی قطعه

پسبعد از پیدا کردن قطعه سوخته و تعویض قطعه خراب حال باید ببینیم با روشن کردن هارد دیسک درصد آسیب به هارد چه مقدار بوده است و در بیشتر موارد آسیب سوختن برد هارد دیسک باعث آسیب های نرم افزاری یا سخت افزاری بیشتر شده است.

محاسبه هزینه بازیابی

به طور معمول شرکت‌ها برای محاسبه قیمت بازیابی اطلاعات، نرخ مشخصی ندارند. برخی از مراکز مقدار گیگ بازیابی شده را حساب می کنند، برخی بر اساس میزان مهم بودن اطلاعات داخل هارد قیمت خود را اعلام می کنند و حتی برخی بر اساس احتمال بازگردانی اطلاعات از دست رفته هزینه را محاسبه می کنند.

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت