بازیابی اطلاعات به چه معناست؟

بازیابی اطلاعات به چه معناست؟

بازیابی اطلاعات به نجات یا ایمن سازی داده ها از سیستم های سخت افزاری خراب یا به خطر افتاده اشاره دارد. در پزشکی قانونی و جاسوسی داده ها، این اصطلاح به تکنیک هایی برای به دست آوردن داده های “سخت” برای دستیابی به اطلاعات، معمولاً در هنگام خرابی سخت افزار یا سیستم یا پاک شدن داده های سیستم اطلاق می شود.

در گروه بازیابی اطلاعات عمومی، چند نوع تکنیک مختلف برای سناریوهای خاص اعمال می شود. تکنیک های بازیابی اطلاعات سخت افزار در شرایطی کار می کنند که خرابی سیستم از دسترسی آسان به دیسک سخت جلوگیری می کند. با سخت افزار پیشرفته تر، این مشکل به راحتی حل می شود. نوع دیگری از تکنیک بازیابی اطلاعات در مورد خرابی سطح دیسک اعمال می شود، جایی که ممکن است رویکردهای دقیق تری مورد نیاز باشد. انواع دیگر بازیابی داده ها مربوط به داده هایی است که حذف شده و احتمالاً رونویسی شده است، جایی که بازیابی اطلاعات شامل دستکاری خاص بیت های ضبط شده در یک درایو است.

منظور از تکنیک های کلیدی بازیابی اطلاعات چیست؟

برخی از تکنیک های کلیدی بازیابی اطلاعات که در مورد خرابی دیسک و سایر سناریوها اعمال می شود، گاهی اوقات ترمیم درجا و بازیابی اطلاعات فقط خواندنی نامیده می شوند. نوع اول رویکرد از ابزارها و منابع دیگر برای رفع خطاهای دیسک استفاده می کند. یک رویکرد فقط خواندنی یک کپی از یک درایو ایجاد می کند، جایی که می توان داده ها را استخراج کرد. در رویکرد دیگر، افراد حرفه ای ممکن است سعی کنند دیسک خراب را با قطعات تعویضی به صورت فیزیکی ترمیم کنند.

نکته کلیدی در درک بازیابی اطلاعات، بررسی تفاوت بین محرک های مغناطیسی قدیمی و درایوهای حالت جامد جدید است که داده ها را به روش های مختلف ضبط می کنند.

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت