نرم افزار بازیابی اطلاعات

در برخی از موارد از بین رفتن اطلاعات برخی بر این باورند که میتوانند با نرم افزارهای بازیابی اطلاعات, اطلاعات خود را بازیابی کنند. البته باید گفت در مواردی نادر این امکان وجود دارد که تمامی اطلاعات بازیابی شوند ولی ریسک این کار به حدی بالا میباشد که به هیج عنوان توصیه نمی شود از این نرم افزارها استفاده شود. متنوع بودن نرم افزارهای بازیابی اطلاعات و تفاوت عملکرد آنها باعث میشود تا کاربران سر در گم شوند و به اشتباه اطلاعاتی که در اکثر مواقع به صورت خراب بازیابی شده اند را بر روی خود هارد بازیابی کنند و این باعث می شود که دیگر تحت هیچ شرایطی امکان بازیابی اطلاعات حتی در مراکز تخصصی بازیابی اطلاعات نیز میسر نباشد. لذا کارشناسان این امر به هیچ عنوان استفاده از این نرم افزارهای بازیابی اطلاعات را توصیه نمی کنند و به طور حتم راه حل اول و آخر جهت بازیابی اطلاعات هاردهای خراب و یا اطلاعات از بین رفته و یا اطلاعات پاک شده مراجعه به مراکز بازیابی اطلاعات میباشد.

© کپی رایت - ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات امین پایتخت